Previous
Next
Previous
Next

"สถาบันติว และให้คำปรึกษา การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์"

ให้คำปรึกษา และสอนการทำงานวิจัย การทำงานวิทยานิพนธ์ การทำงานดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกสถาบัน

เราเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการสอนและให้คำปรึกษาการ ทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ อาทิ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย รายงานวิจัย งานเขียนวารสาร บทความตีพิมพ์ งานเขียนเชิงวิชาการ ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีทีมงานสอนที่มากประสบการณ์ และมีคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ ให้บริการการสอนออนไลน์ นอกจากนั้นเรายังมีบริการบริการของเรา ครอบคลุมไปถึงการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ SPSS, งานวิจัย, thesis, dissertation, coursework และ assignment เฉพาะภาษาอังกฤษโดยทีมงานที่มีความรู้จริงในการทำ thesis และ dissertation

บริการสอนการทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์

เราเป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งเป็นทีมนักวิจัยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อังกฤษและอเมริกา ผ่านการทำงานเขียนเชิงวิชาการหลากหลายสาขา ประสบการณ์มากกว่า 20,000 เล่ม และติดต่อกับลูกค้ามาเกินกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทีมงานของเราทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ พร้อมการให้คำปรึกษากับทุกความสงสัยและสามารถอธิบายประเด็นที่ต้องแก้ไขเพื่อให้การทำวิจัยของท่านสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี Researcher Thailand รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการสอนการทำวิจัย สอนการทำวิทยานิพนธ์ สอนทำดุษฎีนิพนธ์ เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมนักวิจัย ที่มีประสิทธิภาพในสอนการทำวิจัย สอนการทำวิทยานิพนธ์ สอนทำดุษฎีนิพนธ์ จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ใช้ลูกค้าอย่างแพร่หลาย บริการของเราประกอบด้วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น สอนการทำวิจัย สอนทำวิทยานิพนธ์ สอนทำดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาอิสระ ปริญญานิพนธ์ การแปลภาษา การตีความ การถอดความ บริการแปลเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้บริการ หรือเลือกขอคำแนะนำในการทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ จึงควรกระทำอย่างรอบคอบ ใจเย็น คำนึงถึงการติดต่อประสานงานกับผู้รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสะดวกเป็นสำคัญ Researcher Thailand เราจึงมั่นใจว่าจะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยงานวิจัยของคุณผ่านทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง ด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงกล้ารับประกัน

Our Services

Basic Research

(ผู้เริ่มต้นทำวิจัย)

Advanced Research

(สำหรับ ป.โท ป.เอก)

Professional Consult

(สำหรับ ผลงานทางวิชาการ)

FB Online Class

(เรียนวิจัยทางเฟชบุ๊คกลุ่ม)

Statistic Online Class

(เรียนสถิติ SPSS ทางออนไลน์)

Our Tiktok

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเราการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ

ประหยัดเวลา

เราจะแนะนำให้คุณในการวางแผนการทำงาน แบบ 20-80 ยกตัวอย่างเช่น คุณทำงานวิจัยคนเดียวคุณจะใช้เวลา 3 ปี เมื่อคุณมีเราเป็นเพื่อนช่วยคิดการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ เราจะบอกวิธีการทำงานวิจัยในแบบทำเสร็จได้ภายใน 6-9 เดือน คุณจะเหลือเวลาไปทำออย่างอื่นได้อีกมากมาก แถมยังมีส่งงานก่อนเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้

คุณภาพของทีมสอนที่มีประสบการณ์

เรามีทีมสอนที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์มายาวนานจากหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ

คุณภาพของงานการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และการทำดุษฎีนิพนธ์

การสอนของเราจะเน้นในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ  เราจะแนะนำเทคนิคการเขียนงานวิจัยด้วนตนเอง ซี่งสุดท้ายคุณจะได้งานวิจัยที่ปราศจากการคัดลอกเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ท่านจึงสามารถไว้วางใจในคุณภาพของงานการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และการทำดุษฎีนิพนธ์ว่าสามารถจัดทำขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพของงานวิชาการ

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

เรารับประกันความเหมาะสมของคุณภาพการสอนการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ และการทำดุษฎีนิพนธ์กับราคา เริ่มต้นเพียง ชมละ 5,000 บาท โดยเราเน้นการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ในราคาที่สมเหตุสมผล

งานด่วน เร่งได้

เราสามารถสอนให้ท่าทำงานที่เร่งด่วนของให้ท่านให้สำเร็จได้ สามารถมีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และผลงานวิชาการ นำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามกำหนดเวลาที่ท่านต้องการ อีกทั้งยังสามารถติดตาม สอบถามปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ทำไม่ต้องเลือกเราในการสอนการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ

คุยงานรู้เรื่อง สัมผัสได้ถึงความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์สอน!

ประสบการณ์การสอนการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ มากกว่า 100,000 เล่ม และติดต่อกับลูกค้ามาเกินกว่า 2 ล้านตน ทางเรามั่นใจว่ามีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เพียงพอกับการให้คำปรึกษา ในทุกข้อสงสัยและ สามารถอธิบายในประเด็น ในข้อสงสัย ที่ต้องพัฒนาการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ เพื่อให้มีงานวิจัยวิจัยของท่านนำไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

มีความจริงใจ ยินดีให้คำปรึกษาได้ ในทุกคำถามการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ

การที่ท่านไว้วางใจว่าการสอนการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการกับทางเรานั้น ท่านจะได้รับความสะดวก และความสบายใจในการว่าการสอนการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ ว่าท่านจะไม่โดนโกงแน่นอน

 

หากท่านทำวิจัยบางส่วนมาด้วยตนเองแล้ว แต่จนแล้วจนรอด ไม่รู้จะทำบทถัดไปอย่างไร หรือติดขัดประการใดในการทำวิจัย ท่านสามารถปรึกษาเราเพื่อสอนการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ สามารถโทรมาคุยกับเราเพื่อรับทราบแนวทางในการสอการทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ และการทำผลงานวิชาการ เพื่อพิจารณาก่อนได้คะ

 

ติดต่อได้ง่าย สามารถคุยงานและตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว

ทางบริษัทฯ เน้นการติดทางออนไลน์เป็นหลัก แต่ช่องทางอื่นก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน แต่ทางไลน์ @researcherth หรือทางอีเมลล์ researcherthailand@gmail.com นัั้น ทางบริษัทตอบไลน์อย่างรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไข ประเมินราคาค่าแก้ไข หรือแจ้งราคาค่าบริการ ล้วนแล้วแต่ตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ อีเมล หรือมือถือ 0938079091

พบกับทีม

Researcher Thailand ประกอบด้วยทีมนักการศึกษาและนักวิชาการที่กระตือรือร้น เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดหรือผู้รอบรู้ รอบคอบ และรู้ลึก เราเป็นคนธรรมดาที่ติดดินที่เข้าใจงานวิจัยทางวิชาการและต้องการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

ดร. ปู

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

ดร. ปลา

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

ดร. เต้ย

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

ดร. อ้อย

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

ดร. หมู

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

ดร. วง

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

พี่สม

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

พี่แพร

บทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับสอนงานวิจัย

พี่กาญ

เราทำอะไร

เราทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ เราใช้เวลาในการทำความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะของคุณ วัตถุประสงค์และความท้าทายของคุณ และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ในทุกขั้นตอน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยอนุญาต เรายังให้บริการที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น การถอดเสียง การวิเคราะห์ทางสถิติ การแก้ไข การพิสูจน์อักษร และอื่นๆ บริการเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสมโดยลดเวลาที่ใช้ในงานที่มีมูลค่าต่ำและไม่ใช่งานหลัก 

สิ่งที่เราไม่ทำ

เราไม่เสนอทางลัดที่ผิดจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่น การมอบหมาย วิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ การจ้าง/เขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนหรือเอกสารสอบที่เป็นความลับ เป็นต้น เราดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณของกลุ่มรกิจ BNI พูดง่ายๆ เราพร้อมช่วยให้คุณเติบโต สิ่งนี้ต้องการการทำงานหนักทั้งของคุณและของเรา – แต่มันก็คุ้มค่าอย่างไม่ต้องสงสัย

เราทำงานกับใคร

เราทำงานร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และออสเตรเลีย ลูกค้าจำนวนมากของเราเป็นผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของอาชีพ ครอบครัว และโปรแกรมวิชาการที่มีความต้องการสูง

 

พร้อมที่จะติดต่อเราแล้วหรือยัง?

0 +
Students Helped
0 %
Report completed
0 %
Question resolved
0 %
Class participated

 ฉันพบว่างานของฉันกับ การทำวิทยานิพนธ์มีประโยชน์มาก เราทำงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบเป้าหมายของฉันในแบบที่ทำให้พวกเขาหวาดกลัวน้อยลงในเวลาที่ฉันถูกข่มขู่! เธอช่วยฉันจัดวางรูปร่างของงานของฉัน ช่วยวางกลยทุทธ์และสร้างทางเดินเพื่อที่ฉันจะได้กลับไปทำงานที่มีความหมายและมั่นคง ดร.ปูเป็นคนอดทนมีน้ำใจและให้กำลังใจมาก เธอเข้าใจว่าฉันอยู่ที่ไหนและเธอช่วยสร้างความแตกต่างในการช่วยให้ฉันไปถึงเส้นชัย ฉันขอแนะนำเมลินดาในฐานะโค้ช!

     เมื่อฉันได้พบกับ Researcher(Thailand) ฉันก็รู้สึกดีใจว่าฉันได้พบทางออกในการทำวิทยานิพนธ์ของฉัน ฉันเคยสงสัยว่าการทำโปรเจ็กต์นี้เป็นไปได้หรือไม่ ค้นหาบริการฝึกสอนและทำงานร่วมกับ Researcher(Thailand) เป็นประสบการณ์ที่เสริมกำลังอย่างลึกซึ้ง ดร.ปูสอนให้เรา คิดทบทวนความท้าทายที่ฉันต้องเผชิญตลอดทั้งกระบวนการเขียนเพื่อให้ฉันก้าวต่อไปเมื่อความสงสัยในตัวเองไม่ได้ทำให้ฉันต้องหยุดร้องกรี๊ด ดร.ปู ปลูกฝังให้ฉันถึงความสำคัญของการมีความสอดคล้องและมีเมตตาต่อตัวคุณตลอดกระบวนการเขียน ฉันรู้ว่าผลกระทบจากการฝึกของ ดร.ปู เกี่ยวกับปรัชญาการเขียนของฉันจะขยายเกินกว่าการได้รับปริญญาโทของฉัน หากฉันตัดสินใจเข้าเรียนระดับปริญญาเอกจะไม่มีบริการอื่นที่ฉันจะหันไป ขอบคุณโค้ช Researcher(Thailand)!

ฉันขอแนะนำให้ทำงานกับ ดร.ปู เมื่อฉันเรียกว่า“ Dissertation Coach” ฉันมีเรื่องเล็กน้อยที่ต้องทำและค่อนข้างเร่งด่วนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของฉัน ฉันเลือก Researcher(Thailand) เพราะ Titleโทรหาฉันภายในไม่กี่นาทีหลังจากส่งคำถามของฉัน เธอไม่เพียง แต่ใช้เวลาในการทำความรู้จักกับฉันเป็นการส่วนตัวและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเขียนของฉัน แต่เธอก็เลือกโค้ชของฉันเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานของฉัน ดร.ปู ช่วยให้ฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งกีดขวางบนถนนที่ฉันไม่เห็น เธอสนับสนุนให้ฉันคาดหวังว่างานที่จะเกิดขึ้นเช่นการเขียนบทคัดย่อและการจัดรูปแบบสำหรับการส่งที่ไม่ติดใจเมื่อทำงานอย่างหนักกับร่างจดหมาย โครงสร้างความรับผิดชอบที่ได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของฉัน ฉันสนุกกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับโค้ชของฉันเป็นประจำเกี่ยวกับความคืบหน้าของฉันกระบวนการที่ทำให้ฉันสอดคล้องในการเขียนของฉันและผลักดันไปข้างหน้าทุกวัน ดรปู ให้กำลังใจฉันทุกครั้ง ฉันชื่นชมความมีน้ำใจของ ดรปู และยังพบว่ามีประโยชน์เมื่อเธอผลักฉันให้คิดแตกต่างกันเกี่ยวกับกระบวนการหรือค้นหามุมมองอื่น สถานการณ์ของฉันไม่เหมือนใครและตารางงานของฉันท้าทายและ ดรปู พยายามอย่างมากที่จะมีความยืดหยุ่นและรองรับเพื่อให้เราสามารถติดตามอย่างใกล้ชิดและบรรลุเป้าหมายของฉัน ขอบคุณ ดรปู ขอบคุณ ” Researcher(Thailand)!”

 

    ฉันรู้สึกขอบคุณ ดร.ปู มากที่ช่วยฉันเข้าสู่เป้าหมายของปริญญาเอกของฉัน ซึ่งฉันประสบปัญหาคือไม่สามารถที่จะพาตัวเองให้สำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษาได้อย่างแน่นอน ถ้าฉันไม่ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำของเธอ เพื่อให้บริบทของฉันเป็นจริงฉันอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งปีในพื้นที่ห่างไกลการสมัครงานการใช้ชีวิตด้วยตนเองและการดิ้นรนกับภาวะซึมเศร้า ฉันวางแผนที่จะปกป้องวิทยานิพนธ์ของฉันในสี่เดือน แต่ข้อมูลของฉันไม่ได้รับการวิเคราะห์สามบทแรกของฉันต้องได้รับการแก้ไขและสองครั้งสุดท้ายจำเป็นต้องเขียน การประชุมรายสัปดาห์ที่ฉันทำกับ ดร.ปู นั้นเป็นจริง เธอเป็นคนใจดีมีความเห็นอกเห็นใจและมอบเครื่องมือให้ฉันเพื่อช่วยฉันทำงานเมื่อฉันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เมื่อทุกสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน เธอให้การสนับสนุนและให้กำลังใจทุกสัปดาห์ว่าที่ปรึกษาของฉันไม่สามารถทำได้ และฉันก็เสร็จในสี่เดือน!

ฉันขอแนะนำให้ทำงานกับ Researcher(Thailand)! ทักษะองค์กรและความสามารถในการแก้ปัญหานั้นยอดเยี่ยม ขอบคุณ Researcher(Thailand)

     ดร.ปู มาช่วยแล้ว! ฉัน“ เกือบจะเสร็จแล้ว” กับวิทยานิพนธ์ของฉันที่ฉันใช้เวลามานานหลายปีมีเพียงความคืบหน้าแค่ไม่กี่หน้ากระดาษ และในที่สุดก็จะหายไป ฉันไม่สามารถเข้าใกล้ความสำเร็ได้ ยังไงก็เถอะฉันไม่สามารถสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานในแต่ละวัน แต่ ดร.ปูมาแสดงให้ฉันเห็นว่าจะสร้างแผนรายละเอียดติดตามความคืบหน้าสัมพันธ์กับแผนได้อย่างไรและที่ดีที่สุดคือวิธีทำให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะ Flow ฉันเขียนได้ดีขึ้น จากนั้นเก้าเดือนที่ผ่านไป ฉันก็เดินไปถึงความสำเร็จซึ่งเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้ ขอบคุณ!

 

     ฉันทำงานกับดร. ปูในวิทยานิพนธ์ของฉันและฉันพบว่าเขาเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้มาก ความช่วยเหลือของเขามีค่ามากในการบรรลุเป้าหมายของฉัน

 

     หลังจากหนึ่งปีของการดิ้นรนกับข้อเสนอวิทยานิพนธ์ของฉันฉันโทรไปที่ Researcher(Thailand) รู้สึกหนักอกไปหมด ฉันมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับดร.ปู  ฉันรู้หลังจากการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งแรกฉันจะทำผ่านกระบวนการและทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ Rowena มีความเห็นอกเห็นใจมีไหวพริบและให้กำลังใจ ความมั่นใจของฉันกลับคืนมาทันที! ฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งและจะแนะนำบริการของดร. โรว์น่าให้กับทุกคนที่พยายามทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ

บทความที่น่าสนใจ

ติดต่อได้ง่าย สามารถคุยงานและตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว

ทางบริษัทฯ เน้นการติดทางออนไลน์เป็นหลัก แต่ช่องทางอื่นก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน แต่ทางไลน์ @researcherth หรือทางอีเมลล์ researcherthailand@gmail.com นัั้น ทางบริษัทตอบไลน์อย่างรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไข ประเมินราคาค่าแก้ไข หรือแจ้งราคาค่าบริการ ล้วนแล้วแต่ตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ อีเมล หรือมือถือ 0938079091

“การสอนและการให้คำปรึกษา การทำงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์ การทำดุษฎีนิพนธ์ การทำผลงานวิชาการ”